เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ท่านต้องลงทะเบียนล่วงหน้า  ก่อนวันที่จะมาตรวจรักษาจริง 1 วัน นัดผ่านระบบก่อนเวลา 15.00 น.
 2. โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเรียบร้อย
 3. การนัดตรวจล่วงหน้าตามระบบนี้ใช้เฉพาะการตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก  และไม่ใช่กรณีที่ท่านมาตรวจตามการนัดหมายอยู่แล้ว

  นรีเวช (No.7)
  ฝากครรภ์ (No.6)
  อายุรกรรม
  ศัลยกรรมกระดูก (No.13)
  ระบบทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยกรรมทั่วไป (No.11)
  ตา (No.25)
  หู คอ จมูก (No.24)
  ฉีดยาทำแผล (No.18)
  ประกันสังคม (No.10)
  พิเศษอายุรกรรม
  ศูนย์พิชิดหวัด
  จิตเวช (No.4)
  แพทย์แผนไทยคู่ขนาน
  ฟ้าใส
  โครงการเพื่อชีวิตใหม่
  หน่วยเคมีบำบัด
  ระงับปวด
  รุ่งอรุณ (ศัลยกรรม)
  รุ่งอรุณ (อายุรกรรม)
  PCI
  สุขภาพจิต
  ประกันสังคม(ฉีดวัคซีนวัคไข้หวัดใหญ่)
  ศูนย์พิชิตหวัด(ARI ตรวจ Covid-19)   

  ในวันราชการเวลา 9.30-15.00 น.

 4. ท่านที่ทำการนัดล่วงหน้าแล้ว และได้รับการตอบรับยืนยันจากระบบ โดยทาง SMS และ E-mail  ไม่ต้องไปยื่นบัตรที่ห้องเวชระเบียน ให้สแกนบัตรประจำตัวประชาชนที่จุดคัดกรองเพื่อยืนยันตัวตน
 5. กรณีที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ไม่สามารถให้บริการตรวจรักษาตามวันเวลาที่ท่านระบุไว้ในระบบนัดตรวจ Online ได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตอบกลับให้ท่านรับทราบทาง E-Mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับที่ท่านได้แจ้งไว้
 6. สำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว  ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข้อมูลการนัดตรวจผ่านทาง SMS ล่วงหน้าก่อนวันนัดตรวจ
การใช้สิทธิ์บัตรทอง
 1. บัตรทองในเขต และ บัตรผู้พิการในจังหวัดหรือต่างจังหวัด สามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้โดยตรงที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 2. บัตรทองนอกเขตอำเภอ หรือ ต่างจังหวัด   ต้องมีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดทุกครั้งที่มารับบริการ
** กรณี ไม่มีใบส่งตัว ต้องชำระเงิน **
สิทธิ์ประกันสังคม
 1. ประกันสังคมสถานพยาบาลหลักโรงพยาบาลมหาราช สามารถใช้สิทธิ์โดยตรงที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 2. ประกันสังคมสถานพยาบาลโรงพยาบาลอื่น ที่มิได้ขึ้นโดยตรงที่โรงพยาบาลมหาราช ต้องมีใบส่งตัวจากสถานพยาบาลหลักตามสิทธิ์ในบัตรประกันสังคม